Ombudspersoon Geestelijke Gezondheidszorg


U wordt begeleid door een mobiel team voor geestelijke gezondheidszorg. Iedere begeleider probeert zo goed mogelijk in te spelen op uw noden en zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen. Toch kan het zijn dat uw verwachtingen niet altijd worden beantwoord en dat u een vraag, probleem of klacht hebt. U kan en mag de betrokken medewerker daar gerust over aanspreken.


Vindt u het moeilijk zelf naar deze medewerker toe te gaan om naar een oplossing te zoeken, dan kan u contact opnemen met een ombudspersoon. Deze bemiddelaar is geen personeelslid van het mobiele team en heeft dus een onafhankelijke positie.


De ombudspersoon zal altijd naar u luisteren en samen met u zoeken naar de best mogelijke oplossing.

Uiteraard blijven het gesprek en de verstrekte gegevens volledig vertrouwelijk en anoniem.  De ombudspersoon zal nooit zonder uw toestemming verdere stappen ondernemen.


De ombudsfunctie is een gratis functie en valt binnen  de wet "Rechten van de patient". Voor meer informatie over deze wet, surf naar www.patientrights.be

CONTACTGEGEVENS


Ingrid Meuwis

ingrid.meuwis@ombudsfunctieggz.be

0800 99 395 (gratis) of 0494 30 48 33

www.ombudsfunctieggz.be

Ombudsfunctie, vzw SPIL

Provinciehuis, Universiteitslaan 1

3500 Hasselt


Indien Ingrid niet beschikbaar is kan u contact opnemen met:

Marlies Thonnon

marlies.thonnon@ombudsfuntieggz.be

0495 57 44 33