ARBEIDSCOACHES


Wat doen we

De doelgroep van de arbeidscoach GGZ zijn mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. De arbeidscoach GGZ werkt aanvullend op werk- en zorgpartners. De arbeidscoach GGZ kan ingeschakeld worden voor een vraagverheldering, een advisering en tijdens het traject aanvullend optreden, naast de werkactoren met de nadruk op zorgbehoefte bij de aan- en hervatting van regulier werk.


Taken

- vorming en advies

- individuele begeleiding aangemeld vanuit zorgpartners met een vraag naar een betaalde tewerkstelling

- individuele begeleiding aangemeld vanuit sector werk met traject naar betaalde tewerkstelling


Voor wie

De arbeidscoach richt zich tot mensen met een gediagnosticeerde psychiatrische problematiek die hulp en ondersteuning nodig hebben op vlak van hun (re)integratie in het arbeidscircuit.

Het aanbod richt zich naar volwassenen tussen de 18 en 65 jaar met een verblijfsplaats binnen de Noolim-regio.


Kostprijs

De interventies van de arbeidscoach zijn kosteloos.


Aanmelden

Elke belanghebbende kan telefonisch of via mail aanmelden. Aanvullend dient een aanvraagformulier te worden ingevuld.

Vervolgens plant de arbeidscoach een intakegesprek om de doelen en verwachtingen in te schatten en in overleg vast te leggen.


Mobiel Team Maasland

Chris Coenen

Laura Briers

(+32) (0) 490 65 86 94

(+32) (0) 499 92 90 90

chris.coenen@noolim.net

laura.briers@noolim.net

Mobiel Team Kemp en Duin

Laura Briers

(+32) (0) 499 92 90 90

laura.briers@noolim.net

Mobiel Team Zolim

Sarah Blervacq

(+32) (0) 490 65 86 96

sarah.blervacq@noolim.net