EERSTELIJNSPSYCHOLOGEN 


Sinds 1 april 2019 zijn de netwerken GGZ, in opdracht van de FOD Volksgezondheid, gestart met de uitrol van de eerstelijnspsycholoog. 

 

In het kader van verdere ontwikkelingen in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg hebben de netwerken geestelijke gezondheid en hun netwerkpartners de opdracht om 2 psychologische functies uit te rollen binnen overeenkomsten via netwerken en multidisciplinaire netwerken in de eerste lijn.

Het betreft een conventie die een betalingsregeling voorziet voor psychologische zorg in de eerste lijn om deze toegankelijker te maken voor de brede bevolking.

Ze vertrekt vanuit de zorgbehoefte van individuele burgers én vanuit lokale noden binnen de globale bevolking, eerder dan vanuit een aanbodgestuurde visie.

Ze richt zich op het aanbieden van psychologische zorg voor milde tot matig-ernstige psychische problemen bij kinderen en jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen én hun omgeving.

 

Voor actuele informatie over de psychologische functie verwijzen we u naar de website van de Limburgse GG(z) netwerken https://www.ggzlimburg.be/nl/eerstelijns-psychologische-functie-vanaf-2022