NOOLIM


Noolim - het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg - is een partnerschap van diverse voorzieningen en diensten binnen en buiten de Geestelijke Gezondheidszorg. De partners wensen de zorg voor volwassen psychiatrische patiënten meer en meer in de thuissituatie aan te bieden en dit in samenwerking met de huisartsen en de diensten binnen de eerstelijnszorg.


Centraal in de vermaatschappelijking van zorg staat de herstelgerichte benadering, waarbij de patiënt de regie over zijn zorgtraject terug in eigen handen krijgt. Er is specifiek aandacht voor consultatie, indicatiestelling en diagnostiek van psychiatrische problemen, alsook voor crisis- en chronische opvang en begeleiding van personen met  een psychiatrische problematiek.


Het aanbod richt zich naar volwassenen tussen 18 en 65 jaar met een verblijfplaats binnen de Noolim-regio. De mobiele teams werken maximaal opnamevermijdend of opnameverkortend. De patiënt dient in te stemmen met de interventies van de mobiele teams.

De teams zijn multidisciplinair samengesteld en hebben expertise op vlak van alle psychiatrische problematieken, met inbegrip van aan middelen gebonden stoornissen.