VERMAATSCHAPPELIJKING VAN ZORG (ART. 107)


Artikel 107 van de ziekenhuiswet heeft gezorgd voor een grondige hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. Het doel van de hervorming is de vermaatschappelijking van zorg die wordt gerealiseerd door het aantal ziekenhuisbedden te verminderen (120 bedden in Limburg) en in de plaats daarvan gemeenschapsgerichte zorg te creëren. Hiertoe zijn er mobiele teams opgericht die behandeling en begeleiding aanbieden in de leefomgeving van de patiënt, zowel in crisissituaties als bij langdurige zorgvragen.


De uiteindelijke doelstelling van deze hervorming is continuïteit van de zorg voor de patiënt via de realisatie van zorgtrajecten, aangeboden door voorzieningen binnen een geïntegreerd netwerk.

Noolim is de naam van dit netwerk voor de regio Oost-Limburg.


Bijkomende info over het artikel 107 vindt u in ‘de Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en netwerken’ op de website www.psy107.be