RADICAAL GEINTEGREERDE ZORG


In veel West-Europese landen beantwoordt het aanbod van de geestelijke gezondheidszorg niet aan de behoeften en verwachtingen van overheden en burgers. Vlaanderen bouwt intussen aan toegankelijke, overzichtelijke, betaalbare en gepersonaliseerde zorg voor mensen in psychische nood. Aan een systeem waarin zorgvragers centraal staan en niet verworden tot hun diagnose. Het nieuwe model wordt netwerk- en herstelgericht. Zorg en welzijn werken daarin intersectoraal samen aan een inclusieve samenleving die voorziet in maatschappelijke participatie en persoonlijke doelrealisatie. De beoogde veranderingen moeten uiteindelijk leiden tot een nieuw geïntegreerd en toegankelijk zorgsysteem waar burgers die zorg krijgen die ze nodig hebben.

Noolim wil vanuit haar missie het gedachtegoed en de uitgangspunten van Radicaal Geïntegreerde Zorg, afgekort RGZ, gebruiken bij het realiseren van bovenstaande doelstellingen. RGZ is een visie op GGZ-zorg die is ontleend aan het denkkader van de beweging ‘ De Nieuwe GGZ’ (Delespaul, van Os, e.a.).


Link